Publicaties

Hoger beroepsonderwijs

Voor meer dan 10 opleidingen en bij elkaar zo’n 20 jaar was ik mede-ontwikkelaar, schrijver van nieuwe en bestaande Hbo-curricula, leergangen en modules. Waaronder culturele en maatschappelijke vorming, sociaal pedagogische hulpverlening, master social work, Hbo-psychologie, mediatechnologie, communicatie en multimedia design, veranderkunde.

De inhoud is niet overdraagbaar via de website, maar wel bespreekbaar: neem voor vragen even contact op.

 

Leren en ontwikkelen

 

Hoe kun je sociale media inzetten bij leer- en veranderprocessen? Dat is de vraag die ons als LOSmakers bezig houdt, en waar we in onze praktijk aan werken. We zijn allemaal gedreven en bevlogen experts en vinden collegiale kennisuitwisseling, experimenteren en innoveren belangrijk. Sinds de zomer van 2010 treffen we elkaar, online en face-to-face. We delen ervaringen, denken met elkaar mee en werken samen aan projecten. We begonnen een e-book samen te stellen, om meer mensen over onze ervaringen te vertellen. Inmiddels is dat uitgemond in een gedrukt boek dat we zelf hebben geschreven én uitgegeven. Hierin vertellen we over 11 casussen waarin we gebruik maken van sociale media. Meer vind je hier

 

 

Leren voor duurzame ontwikkeling

7 belangrijke ontwikkelingen: Ik heb in het kader van Our Common Future 2.0 2010 een tekst geschreven dat een schets geeft van (met name technologische) ontwikkelingen die bepalend zijn voor het leren in de toekomst.

Duurzame ontwikkeling is een wereldwijd, door beleidsmakers en wetenschappers bedacht, concept van gewenst evenwicht tussen ecologische, economische en sociale/culturele waarden. Daarover bestaat ook in kringen van educatie en onderwijs een zekere consensus. Echter, op het moment waarop er keuzen moeten worden gemaakt, blijken er inconsistenties en tegenstellingen te bestaan over onderliggende uitgangspunten en opvattingen over mens, samenleving en natuur.
De groei naar een duurzame samenleving is dan ook veel meer een maatschappelijk leerproces (transitie) in een richting van maatschappelijke en ecologische stabiliteit dan een mondiaal vastgesteld, gemeenschappelijk eindbeeld. Tot zo’n transitie zijn de lerenden niet alleen personen als individu maar ook gemeenschappen en de formele organisaties/instituties in staat.

Our Common Future 2.0 samenvatting over leren: is een samenvatting van onze bijdrage aan het Our Common Future 2.0 debat.

Voor de die-hards onze volledige tekst: Our Common Future 2.0 deelrapport leren voor duurzame ontwikkeling

De opzet van het OCF 2.0 Project is om bestaande kennis en inzichten te combineren en te integreren tot inspirerende en vernieuwende ‘roadmaps’.  Het samen ontwikkelen van nieuwe ideeën leidt tot een serie nieuwe en uitdagende visies rond thema’s van duurzaamheid. Dit is de kern van het project dat heet: ‘Our Common Future 2.0: Roadmaps for Our Future Society’.

Duurzaam Denken Doen Deze unieke denktank heeft de basis gelegd voor dit boek. Het gaat in op negentien actuele thema’s, van economie tot spiritualiteit en van leiderschap tot afval. Voor elk van die thema’s wordt een visie neergezet en worden tips gegeven. Samen levert dat een schat aan ideeën op voor iedereen die wil bijdragen aan een duurzame maatschappij. Duurzaam Denken Doen wil bijdragen aan positieve veranderingen voor de wereld van morgen.
Van elk verkocht exemplaar van dit boek gaat één euro naar de Stichting OCF 2.0 voor onderzoek op het terrein van duurzaamheid. Meer info op www.ourcommonfuture.nl

 

Voor als je kort even meer wilt weten over de achtergrond van het boek en de geschiedenis van het project: klik hier

In maart 2012 ben ik geïnterviewd voor het HANblad, een magazine van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, bedoeld voor externe relaties, zoals vernieuwende bedrijven, not for profit organisaties en het regionale grootbedrijf. Samen met mijn maat Jan Oosting ben ik bevraagd op onze visie op leren voor duurzame ontwikkeling. Het artikel vind je hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *