Interim- en co-management

“Leiderschap betekent in de breedte en in de diepte naar de onderliggende dynamische processen kijken. Wat speelt er echt, vaak onbewust en onbesproken? Een (interim) leider moet een sterk ontwikkeld gevoel hebben voor onder andere systeemdynamiek. Een leider herkent deze herkent deze dynamiek en weet wat hij moet doen als dat nodig is: beschikken over organsiatiesensitiviteit” (Jaap Schaveling, 2008).

Ik wissel mijn werk als trainer, opleider, coach en veranderaar het liefst af met een periode waarin ik als interim de schoolorganisatie kan versterken. Liefst met een opdracht (zoals bijvoorbeeld een accreditatie of een curriculumontwikkeling). Daarnaast is het mogelijk co-management te voeren waarbij tijdelijk extra managementcapaciteit wordt ingezet om samen de realisatie door te voeren.

Ik voel me thuis als leider op een plek waar een verbetercultuur voor kwaliteit in het onderwijs moet gaan ontstaan, vanuit samenwerking en kwaliteit van menselijke maat.

Ik richt mezelf daarbij altijd de volgende vragen:

  • Hoe werk je toe naar een uitgebalanceerd (onderwijs) team, afdeling, organisatie die studentgerichter, ondernemender, creatiever, slimmer samenwerkt? Leiding nemen als team over je eigen ontwikkeling.
  • Hoe kunnen docenten de motor van het onderwijsproces en de drager van de onderwijsvernieuwing zijn? Hoe kan ik als manager daarbij ondersteunen met tijd en instrumenten om deze rol waar te maken? Leiderschap opnieuw bezien en vormgeven.
  • Hoe zorgen we ervoor dat andere afdelingen weten wat wij doen? Dat ze onze kwaliteit waarderen? Dat we een positief imago opbouwen? Interne positionering.

Ik stel mezelf randvoorwaardelijk op: duidelijkheid bieden en scheppen, ordening en structuur aanbrengen, keuzes maken, prioriteiten stellen.

.

Ook al is interim leiderschap van tijdelijke aard, voor’an·de·ren levert een bijdrage aan de duurzaamheid van de organisatie. Dat betekent dat het leiderschap dat ik ‘bied’ bewust integraal gevoerd wordt:

  • wat ik zie in de afdeling / het team (het van-buitenaf-bekeken-perspectief) ten opzichte van: welke betekenis geven mensen aan hun werk en hun team / afdeling (het binnenuit-bekeken-perspectief)
  • om bewust (en tijdelijk) te organiseren, houd ik rekening met de ontwikkelingslijn van de organisatie: het binnen-buiten-perspectief, gecombineerd met het objectieve (uiterlijke kenmerken) en het subjectieve (betekenisgevende kenmerken)

“Elke manager weet diep in zijn hart dat behoudzucht nooit meer kan zijn dan een tijdelijke strategie om als organisatie te overleven”, (Easycratie, 2010, Aslander / Witteveen).

Stel een vraag over dit onderwerp (antwoord binnen twee dagen, geen verplichtingen):

Vraag meer informatie