Advies

voor·an·de·ren geeft adviezen aan (onderwijs) instellingen na oriënterende gesprekken op (top-) managementniveau, organisatorisch managementniveau en operationeel managementniveau.

Schriftelijke adviezen komen op interactieve manier tot stand.

Adviezen ontstaan als er:

 • spontane (onderwijskundige) innovaties begeleid moeten worden

 • behoefte is aan een ‘externe blik’

 • reorganisatie ‘onoverkomelijk’ is

 • nieuwe (opleidingskundige) concepten worden ingevoerd

 • ‘didactische leerbehoeftes’ ontstaan binnen een team

 • accreditaties of onderwijsinspecties plaatsvinden

 • kwaliteitsborging beoogd wordt

 • positieve initiatieven van medewerkers / docenten zijn opgemerkt

 • de werkbelasting (van docenten) als hoog wordt ervaren

 • in teams niet wordt samengewerkt

 • verantwoordelijkheden ontlopen worden door personeelsleden

 • (onderwijs) middelen niet goed zijn samengesteld

 • studiehandleidingen van studenten worden losgelaten

 • teamvergaderingen inefficiënt verlopen

 • (opleiding) managers niet kunnen faciliteren

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht