Diensten

Ondersteuning bij het leervermogen van uw onderwijsorganisatie

In samenwerking met de Deursen Onderwijsgroep:

Een aanbod van diverse cursussen aan op het gebied van kwaliteit, accreditatie en (team)professionalisering in het Hbo en voortgezet onderwijs. Zowel met open inschrijving als maatwerk en incompany.

Voor het Hbo richt deze dienstverlening met open inschrijving zich op:

Voor het voortgezet onderwijs richt deze dienstverlening zich op:

Voor maatwerk- en incompany-mogelijkheden kunt u contact opnemen met harry@deursenonderwijsgroep.nl (0621863211).

Ondersteuning bij het leervermogen van u en uw netwerk

 • Omgaan met loyaliteit voor middenkader: aanpak
 • Begeleiding bij kennissamenwerking: aanpak
 • Interimmanagement en/of veranderopdrachten: aanpak
 • Faciliteren bij ontstaan waardengedreven initiatieven met voor’an·de·ren – methodiek: aanpak, casus
 • Organisatiedialogen: aanpak

Opdrachten bij:

Hogeschool Rotterdam, Hogeschool NCOI, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland:

 • Accreditatie, zelfevaluatie, niveau opleiden en afstuderen
 • Docentontwikkeling, teamontwikkeling, professionalisering
 • Begeleiding opleidings-management
 • Toetsplannen, jaarverslag / jaarplan
 • Zelfevaluatie opleiding (rapportage en begeleiding opleiding)
 • Flexibilisering hoger onderwijs: roostering, zelfroostering
 • Curriculumontwikkeling: begeleiding, advies
 • Sociale media in de professionele praktijk
 • Leergang veranderkunde
 • Raad van Advies beroepsgroepen Social Work
 • Aanvraag (toets) nieuwe opleiding,
 • Ontwikkeling bachelor-onderwijs

Gemeente Utrecht

 • Inzet sociale media in de professionele praktijk

Oneplanet, kraamkamer duurzaamheid Amersfoort

 • Opbouw kenniscentrum duurzame ontwikkeling,
 • Facilitation, organsiatiedialoog, waardegedreven voor’an·de·ren – methodiek
 • Social Return On Investment
Kunstfactor: het landelijk sectorinstituut amateurkunst
 • Onderzoek: haalbaarheid en marktonderzoek kaderopleiding
 • Advies onderwijsontwikkeling kadervorming
NME | landelijk orgaan Natuur en Milieu-educatie
 • Onderzoek en advies competentieleren NME werkveld. Niveau Mbo, Hbo, WO

Aangesloten bij / erkend als:

 • Society for Organisational Learning Nederland: solonline.nl. SoL is een wereldwijd netwerk op het gebied van leren in organisaties (oprichters Senge, de Geus)
 • vooranderen beschikt over een registratie in het CRKBO, waarmee het bedrijf voldoet aan de kwaliteitscode voor kort beroeps onderwijs en deze BTW-vrij kan verzorgen en factureren
 • vooranderen is lid van het Expertisenetwerk Hoger Onderwijs, een vereniging voor experts uit het hele hoger onderwijs
 • vooranderen is partner van MVO-Nederland. MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)