Sociaal en informeel leren is van deze tijd

Een lage participatie in formele leervormen wil immers nog niet zeggen dat mensen geen sterke kennisontwikkeling doormaken (Borghans e.a., Handboek Effectief Opleiden, 2007)

Inderdaad.

Ik nam het handboek nog eens door voor een klus, maar ben al een tijdje gepassioneerd geraakt door de kracht van sociaal en informeel leren tijdens het werk. Daardoor viel het hoofdstuk van Borghans e.a. me op. De kern van de boodschap zit ‘m in de cijfertjes die opduiken als je er onderzoek naar doet:

  • tijdens gemiddeld 31% van de werktijd worden leertaken uitgevoerd (bij vrouwen iets hoger dan mannen… daarover later)
  • er is nauwelijks verschil tussen opleidingniveaus
  • uitgaande van een fulltime baan (40 uur per week en 43,5 weken per jaar), betekent dit dat werknemers per jaar ongeveer 540 uur besteden aan werkzaamheden waarvan zij kunnen leren.
  • daar staan gemiddeld 37 cursusuren per jaar tegenover….
  • de rest van de tijd (94%!) wordt besteed aan informeel leren!
  • tijd die aan informeel leren wordt besteed wordt lager naarmate men ouder wordt

Dit zijn getallen die indruk kunnen maken, maar mensen zijn vaak ook enthousiast over het doen van cursussen en opleidingen (ik ook… volg er twee op dit moment. Genieten!).

Een verklaring hiervoor is dat als de behoefte bestaat iets nieuws te leren op het werk mensen dit het beste leren door aan de ene kant tijdens het werk veel ervaring hiermee op te doen en aan de andere kant in aanvulling hierop een cursus te volgen. Dit verklaart de kracht van informeel leren: de leerontwikkeling is een combi van cursorisch, maar vooral leren op de werkplek waar iemand tijd besteedt aan werkzaamheden waarvan men kan leren. Cursorisch ondersteunt informeel en niet andersom.

Sociaal?

Wat dat betreft lijkt het leren een individueel proces te zijn. Welnee!

Tweederde van de werknemers vinden hun leerinformatie (en -gedrag?) bij ‘peers’ (Informal Learning, Jay Cross). Gelijkgestemden dus. Met de kracht van de huidige social-media-middelen lijkt het leren alleen maar informeler en socialer te worden.

Nu is nog het wachten op (en het stimuleren van) de ceo’s en het middenkader. Zij kunnen (ook goedkoper…) opnieuw betekenis geven aan het waardevolle wat leren is…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.