Sociale media inzetten bij leer- en veranderprocessen

Hoe kun je sociale media inzetten bij leer- en veranderprocessen? Dat is de vraag die ik samen met 13 andere collega’s (de Losmakers-groep) op het gebied van leren en ontwikkelen heb geprobeerd te beantwoorden, en waar we in onze dagelijkse praktijk aan werken. We zijn allemaal gedreven en bevlogen experts en vinden collegiale kennisuitwisseling, experimenteren en innoveren belangrijk. Sinds de zomer van 2010 treffen we elkaar, online en face-to-face. We delen ervaringen, denken met elkaar mee en werken samen aan projecten.

We begonnen een e-book samen te stellen, om meer mensen over onze ervaringen te vertellen. Inmiddels is dat uitgemond in een gedrukt boek dat we zelf hebben geschreven én uitgegeven. Hierin vertellen we over 11 casussen waarin we gebruik maken van sociale media.

‘Omdat het werkt’ is een boek geworden over sociale media in leren, trainen en opleiden: 11 inspirerende praktijkcasussen in diverse domeinen die inderdaad laten zien dat het ‘werkt.’ En een crossanalyse van de casussen vanuit verschillende invalshoeken.

Wellicht nog meer inspirerend is dat het boek in grote mate ook tot stand kwam via sociale media. Het is het tastbare product van contentcreatie en kennisdeling van een informeel netwerk, nagenoeg compleet gebaseerd op online samenwerken, actueel, op een relatief korte termijn samengesteld en gebaseerd op vrijwillige bijdragen van auteurs, vormgever en redactie.

23 april jongstleden hebben de leden van de Losmakers-groep gevierd dat het boek op de markt is gekomen.

Je kunt het 100 pagina’s tellende boek ‘Omdat het werkt!’ ook gratis downloaden als pdf in ruil voor een Tweet of berichtje op je Facebook-pagina. Je kunt het boek daarna downloaden.

Heb je geen Twitter of Facebook account en wil je het boek toch graag ontvangen? Stuur dan een mailtje naar boek [at] losmakers.nl

Veel leesplezier en inspiratie bij het gebruik van sociale media! Meer informatie op losmakers.nl