Simpel organiseren

Organizational InnovationIk bestudeer deze weken de achtergrond van het succes van Buurtzorg Nederland. In het kader van mijn eigen afstudeeronderzoek wil ik graag achterhalen wat de kracht of zwakte is van de structuur van een hogeschool wat maakt of docenten bevlogen hun werk doen en wat dat voor verschil maakt voor de kwaliteit van het onderwijs. Een vergelijking met een andere professie dan het onderwijs is nooit weg…

In het geval van Buurtzorg NL werd ik al jaren geleden geraakt door de simpelheid waarmee de organisatie is vormgegeven. Voor snel begrip van Buurtzorg NL zie deze video: http://vimeo.com/114773750

Het onderzoek ‘naar de achtergrond van het succes’ levert voor mij veel meer op en kan ik zeker gebruiken voor mijn eigen onderzoek. Een zeer platte organisatie waarbinnen zelfsturende teams optimale zorg voor de cliënten proberen te realiseren, vraagt een bijzondere vorm van leiderschap met een balans tussen loslaten en discipline. Sharda Nandram spreekt onder andere over ‘yogic leadership’, waarbij de belangrijkste taak van de leider is het waken over de hogere doelen van de organisatie. De leider laat het praktische management dan vooral over aan de organisatie zelf. Vandaar dat Buurtzorg NL maar een ‘leider’ heeft op 9000 verpleegkundigen die 70.000 cliënten bedienen.

Afgezien van (het ontbreken van) leiderschap vond ik de meest opmerkzame conclusie dat het ‘rethinking principle’ (blz. 54) organisaties kan helpen, door in de structuur in te grijpen, daadwerkelijk kwaliteit aan het werk toe te voegen. En wel door:

Cliënt integrated attunement:  wat kunnen we doen voor de cliënt als we meer weten van hem of haar vanuit een holistisch perspectief?

Craftmanship: hoe wordt (vanuit dit holistisch perspectief) een professional naast zijn of haar werk een goed netwerker t.b.v. de cliënt, en hoe kan zij/hij in staat worden gesteld zelf het werk te organiseren?

Leading higher purpose: hoe kan een organisatie streven naar een zodanige inrichting dat een hoger doel dan het eigen werk voelt als dat van jou als professional?

Wanneer mijn onderzoek achter de rug is zal ik mijn eigen bevindingen weer eens goed naast die Nadram kunnen leggen.

Vraag meer informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *