Leren en duurzaamheid

Ik geef een workshop over leren en duurzaamheid tijdens de Eindconferentie Our Common Future 2.0 op 20 mei 2011

De conferentie van Our Common Future 2.0 vormt de afsluiting van het unieke crowdsourcingsproject OCF 2.0 (www.ourcommonfuture.nl). In dit project hebben 400 mensen op vrijwillige basis een nieuwe duurzame toekomstvisie voor Nederland geschreven. Dit heeft geresulteerd in het boek ‘Duurzaam Denken en Doen – Inspiratieboek voor onze gezamenlijke toekomst’ (Uitgeverij: Kluwer). De workshop heeft de volgende inhoud:

OLD SCHOOL en NEW SCHOOL: leren voor en in een duurzame samenleving
“In the beginner’s mind there are many possibilities, in the expert’s there are few.” aldus de Japanse zenmeester Suzuki. In deze workshop verkennen we samen hoe we met betrekking tot leren weer beginners kunnen worden. Dat is naar ons idee hard nodig gezien de deplorabele toestand van onze planeet. Met de concepten van wat wij “OLD SCHOOL” noemen, de onderwijsconcepten van ons industriële systeem, zullen we geen duurzame samenleving kunnen bouwen. Hoe dan wel?

“It takes a village to raise a child” (Afrikaans gezegde) geeft aan waar het in 2035 om zal gaan: “It takes a village to raise the citizen of the future”.

Wat is leren voor een duurzame samenleving en waarom is dat zo anders? Wat is er dan met de ‘huidige toestand’ van leren en onderwijs? Welke mogelijkheden hebben we om zelf in beweging te komen? Kortom: uitdagende vragen genoeg om samen mee aan de slag te gaan en “NEW SCHOOL” te creëren. In onze workshop formuleren we samen met u antwoorden op de vraag hoe leren en onderwijs voor een duurzame samenleving er uit kunnen zien.