Trainingen

tweedaagse cursus leiderschap (hbo, mbo, vo)

Hoe dienend is uw leiderschapsstijl? Hoe sturend stelt u zich op ten opzichte van de docenten waaraan u leiding geeft? Hoe krijgt u uw team mee? Hoe geeft u uw team de maximale professionele ruimte?

De tweedaagse cursus “Leiderschap” geeft u als leidinggevende inzicht in uw werkelijke en gewenste leiderschapsstijl en helpt u uw stijl aan te passen aan de moderne eisen van de kennisorganisatie.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor leidinggevenden (zowel staf als lijn) in het Mbo, Hbo en VO.

eendaagse cursus kwaliteit is mensenwerk (mbo, hbo / universiteit)

“Zelden wordt in een (onderwijs)project gestuurd op de onderlinge relaties, laat staan op de kwaliteit ervan. Terwijl uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van deze relaties dé succesfactor is” (Mastenbroek en Zomerdij, 2012).

In deze cursus stellen we de “menselijk maat” en de “kwaliteit van relaties” centraal. Mensen zijn geen machines. Ze worden graag gewaardeerd en met respect behandeld, zoeken zingeving in hun werk en zijn nieuwsgierig. Ze putten inspiratie uit het werken met elkaar en uit de onderwijsresultaten die ze met elkaar behalen. Maar soms gaat het ook fout: ze kunnen dan niet, willen niet of mogen niet. Ze zijn nauwelijks nog te motiveren, worden passief of zoeken de confrontatie. Al deze factoren zijn van grote invloed op de kwaliteit van het onderwijs.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor docenten, opleidingsmanagers en stafmedewerkers in het HBO en de universiteit die de samenwerking met hun collega’s en studenten willen intensiveren, verdiepen en waarde(n)voller willen maken. Onderwijsprofessionals die in hun team graag met meer passie, inspiratie en plezier willen (samen)werken. Vakmensen die de studenten en hun collega’s als partners beschouwen en in dit partnerschap willen investeren.

eendaagse cursus professionele onderwijscultuur (mbo, hbo, vo)

Doorbreken van deze cultuur door voorbeeldfunctie  en aanspreken
Essentieel bij het invoeren van een professionele cultuur is dat er voldoende docenten en managers het gewenste gedrag en de gewenste houding gaan tonen en hun collega’s willen en durven aanspreken. De eendaagse cursus “professionele onderwijscultuur” zoomt in op de houding die van docenten, medewerkers en leidinggevenden wordt verwacht in een moderne kennisorganisatie. Moderne docenten en managers benoemen niet alleen problemen, maar:

  • formuleren oplossingen,
  • beleggen deze op de juiste plek,
  • volgen of de oplossing vervolgens adequaat wordt opgepakt,
  • maken afspraken en houden zich daaraan,
  • pakken hun verantwoordelijkheid,
  • spreken elkaar aan op resultaat en gedrag en
  • stimuleren elkaar door het geven van feedback.

In de cursus oefent u met deze houdingsaspecten en leert u ze in praktijk brengen.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor docenten, leidinggevenden en stafmedewerkers die vanuit een voorbeeldfunctie een bijdrage willen leveren aan het implementeren van een professionele onderwijscultuur.

De cursussen worden in company aangeboden. vooranderen werkt hierin samen binnen de deursenonderwijsgroep.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harry Vos: 06 21863211 of onderstaand formulier invullen.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht